značky
ochutnávky
aktuality

skotská whisky, irská whiskey, americký bourbon      jednosladová, obilná, míchaná i žitná whisky

» teorie » výroba » skotsko » příprava surovin 

  tisk textu

Výroba skotské whisky - příprava surovin

K výrobě whisky je třeba suroviny řádně vybrat a připravit.

Voda

První surovinou při výrobě whisky je voda. Bez vhodného vodního zdroje nelze whisky vyrábět. Voda musí být kvalitní čistá a musí jí být hodně. Při výrobě whisky má tři podstatné úkoly. Voda je třeba bez ohledu na to jakou whisky chcete vyrábět. Na poloze starších palíren je vidět, že vždy byly stavěny u vhodných vodních zdrojů (dobrým příkladem jsou palírny na řece Spey). Voda je potřeba k přípravě zkvašeného rmutu, používá se ke chlazení kondenzátorů a také k ředění whisky a to jak při stáčení do sudů, tak při lahvování. I dnes, když se staví nová palírna whisky, tak se na jednom z prvních míst řeší právě voda. Důležitost vody potvrzují i kroky některých palíren, které odkoupily pozemky okolo svého zdroje vody, aby ho tak uchránily před znečištěním. Voda ovlivňuje i chuť whisky a to tím, kudy protéká. Např. voda, kterou používají palírny Ardbeg, Laphroaig, Lagavulin (Islay) protéká přes močálová rašeliniště. Voda používaná v palírně Glenmorangie protéká zemím pokrytým vřesem a jetelišti. Obsah železa ve vodě je ovšem na její závadu, voda ho nesmí obsahovat, protože by se nepříjemně projevil na výsledné kvalitě whisky.
Někdy je ve Skotsku vody víc než dost, však se také říká (hlavně v oblasti Skotské Vysočiny): "Pokud zrovna neprší, tak brzy bude".

Obilí a jeho zpracování

K výrobě sladové whisky je potřeba kvalitní vyzrálý sladový ječmen. Ječmen patří k nejodolnějším obilovinám a proto byl oblíbenou obilovinou v tvrdé přírodě na skotské vysočině. Roste i na neúrodné a dusík chudé půdě. Je ovšem nejvhodnější plodinou pro přípravu sladu. Čím méně obsahuje dusíku v zrnech, tím více obsahuje budoucích curků potřebných pro vznik alkoholu.

K výrobě obilné whisky se používají i jiné obiloviny, než pouze sladový ječmen. Vedle sladového ječmene se používá i další obilí např. kukuřice, pšenice.

• Sladování

Ječmen se nejdříve očistí a několik dnů (2-3 dny) máčí ve vodě, když se nasákne, rozprostře se na betonové ploše do několika decimetrové vrstvy. Zde se nechá ve vlhku a tmě klíčit (8-12 dní). Zrna obilovin mají vysoký obsah škrobu, klíčením se přemění tento škrob na cukr. Cukry jsou potom ve spojení s kvasinkami, základem výroby alkoholu. Navlhčené a klíčící zrno zvětší svúj objem až o polovinu. V tomto stavu je třeba ho pravidelně obracet, protože se od spodu zahřívá. Pokud se tato činnost dělá ručně, slouží k tomu speciální lopata (zvaná shiel), která je vyrobena ze dřeva, aby proces klíčení nebyl narušen. Dnes se tato činnost provádí strojově. Tradiční klíčení ječmene (sladování), které probíhalo na zemi, se nyní provádí jen v nepatrném množství palíren. Ječmen se dnes klíčí strojově a prodává palírnám, již jako hotový slad. Pouze palírna Springbank prý tradičně sladuje veškerý ječmen, který používá. Některé palírny sladují část ječmene a zbytek dokupují. Ve chvíli, kdy obsah cukru v klíčcích dosáhl optimálního množství, je třeba další růst zastavit. Tento naklíčená slad je také nazýván zeleným sladem (green malt). Další růst by dále vedl, ke snižování obsahu cukru. K zastavení klíčení se používá sušení sladu.
Tento tradiční způsob sladování je často nahrazován kontinuálním způsobem tzv. Saladin maltings, který má větší efektivitu.

V palírně Highland ParkV palírně Glen GariochV palírně BowmoreV palírně Tamdhu - Saladin Box

• Sušení sladu

Vyklíčením vznikne zelený slad, který je třebat sušit, aby se klíčení zastavilo. Výslednou chuť whisky v této fázi výroby ovlivňuje jednak doba, kdy se klíčení zastaví a za druhé způsob sušení. Výsledný dojem z whisky velmi ovlivní, zda byla při sušení sladu použita rašelina, či nikoliv. Např. některé palírny na Islay používají slad, který byl sušen nad rašelinou a má silnou rašelinnou příchuť. Některé jiné skotské palírny, ale zase používají slad, který nad rašelinou nebyl sušen vůbec. Každá rašelina je jiná a dodává whisky jiné vlastnosti, proto se palírny snaží sušit na stále stejné rašelině. Obvyklá doba sušení sladu je 18 hodin a odborník hlídá charakter kouře, kterým se suší. Kouř vysušuje zrna a proniká do nich, což pak dává whisky charakter kouřový a rašelinný. Při použití rašeliny je také důležité kolik rašeliny se použije na jaké množství sladu. Např. palírna Port Ellen použije cca 5 až 6 tun rašeliny na 48 tun ječmene, v jiných palírnách se při stejné době sušení použije cca 2 až 3 tuny rašeliny na 300 tun sladu (druhý slad bude mít méně výrazný rašelinný nádech). Sušení probíhá ve sladovnách, což jsou jedny z nejznámějších staveb skotských palíren, nízké budovy s větrákem ve tvaru pagody.

Palírna StrathmillPalírna St. MagdaleneV palírně BenriachV palírně Springbank

na začátek stránky

• Mletí

Aby se sladové i nesladové obilí dalo co nejlépe využít k výrobě alkoholu, je třeba ho rozemlít. Ke mletí se používá buď kladívkový mlýn nebo válcový drtič. Čím je slad více pomletý, tím více alkoholu je možné z něj získat. Proto se rozemílá až třikrát. Výsledné drti se říká mashing.

V palírně DalmoreV palírně DailuaineV palírně Glen MorayV palírně GlenburgieV palírně Ardbeg

• Příprava zápary

Sladové obiloviny se nesmí vařit, protože vařením by se zničily jejich enzymy. Slad je tedy třeba připravovat trochu jiným způsobem. Aby se ze zrna vylouhovaly všechny potřebné složky, používá se způsob podobný přípravě čaje. Zrno se zalije horkou vodou, do kterého se vylouhují všechny fermentovatelné složky, přičemž vznikne tekutina s vysokým obsahem cukrů. Tato tekutina se nazývá zápara či předzákvas či rmut (anglicky wort). Ve Skotsku se zápara připravuje obvykle natřikrát. Zápara, která je nejslabší a nepoužije se k další fázi výroby, se používá k přípravě další nové zápary. Tento proces se odehrává v rozměrných kulatých kádích, které se nazývají záparové kádě či rmutovací kádě (mash tuns), bývají vyrobeny z nerezové oceli, někdy z litiny, dříve ze dřeva. Ve sladových palírnách mívají falešné dno, aby se od zápary oddělilo použité zrno.
Chuť whisky může ovlinit i voda, která se používá. Např. na ostrově Islay voda protéká přes močálová rašeliniště.

V palírně Bruichladdich - zásobník teplé vody používané při rmutováníV palírně Bruichladdich - rmutovací káď (plnění)V palírně Bruichladdich - rmutovací káďV palírně Bruichladdich - rmutovací káď (prázdná)

Nesladové obiloviny používané k výrobě obilné whisky je možné oproti sladovým vařit. Tyto obiloviny se vaří tři a půl hodiny v páře za přetlaku a stáleho míchání. Během tohoto procesu popraskají buňky obsahující škrob a po smíchání se sladovým ječmenem se škrob mění na cukry.

V palírně CaperdonichV palírně BalmenachV palírně DufftownV palírně Ben Nevis

• Fermentace - kvašení

Při fermentaci se do předtím vzniklé a přecezené zápary přidají kvasinky, které vytvoří z těchto složek alkohol. Při kvašení se současně uvolňuje kysličník uhličitý. Kvasné kádě, ve kterých probíhá tento proces, bývají dnes velmi rozměrné, ale první palírny používali dříve stovky menších nádob. Kvašení trvá 2 až 3 dny, někdy i déle, např. pokud palírna nepracuje přes víkend. Pokud se směs ochladí, kvašení se zpomalí. Sladový ječmen kvasí velmi bouřlivě, proto otáčející se lopatky pomalu odřezávají pěnu vařícího kvasu, aby nedošlo k jeho vylití z kádě. Během kvašení se odehrává proces, při kterém se zápara mění na zkvašený rmut či tzv. břečku. Je-li kvasící obsah kádě na chuť ještě sladký, znamená to, že kvašení právě začalo - ještě nedošlo ke štěpení cukrů. Pokud břečka zkysne a zhořkne, kvasinky spotřebovaly cukry a kvašení se blíží ke svému závěru. Výsledná břečka připomíná nám známé pivo, ovšem s obsahem alkoholu 6 až 7 procent (nejednalo by se o žádné slabé pivo, nám známé 12 stupňové pivo má okolo 5% alkoholu).
Ve Skotsku tyto kádě nazývají washbacks a bývají vyrobeny ze dřeva oregonské borovice, modřínu nebo v poslední době z nerezové oceli. Nejmenší kádě jsou v palírně Edradour (10 hl) a největší v palírně Tamnavulin (přes 700 hl). Ačkoli se nerezové kádě lépe čistí, panuje, hlavně u starší generace přesvědčení, že kvašením v dřevěných kádích, vznikne kvalitnější whisky.

V palírně AuchentoshanV palírně Ben NevisV palírně BenromachV palírně Bowmore

na začátek stránky

text: petr komárek | web: fafík | datum poslední úpravy textu: 08.12.2013